Mūsų svetainės privatumo nuostatos - Enersense

Mūsų svetainės privatumo nuostatos

Mūsų svetainės privatumo nuostatos

Atnaujinta 2023 m. sausio 13 d.

Esame įsipareigoję apsaugoti jūsų privatumą ir asmens duomenis. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi tarptautinių ir Europos duomenų apsaugos principų, taip pat taikytinų su asmens duomenimis susijusių teisės aktų (įskaitant atitinkamais atvejais ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą).
Šiose privatumo nuostatose pateikiama informacija apie priežastis, dėl kurių savo svetainėje renkame asmens duomenis, kokio pobūdžio duomenis renkame ir kaip juos naudojame bei saugome.

Šios privatumo nuostatos gali būti papildytos konkretiems sprendimams skirtomis privatumo nuostatomis ir papildomais teisiniais dokumentais. Be to, įvairiose šalyse, jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės gali skirtis ir priklauso nuo taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų. Šiose privatumo nuostatose pateikta informacija apie teises, kurios suteikiamos pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus.

Asmens duomenų valdytojas ir (arba) tvarkytojas

Valdytojas: Enersense International Plc ir/arba Enersense grupei priklausančios įmonės
Kontaktinis asmuo: Galite susisiekti su mumis, jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba naudojimusi savo teisėmis pagal ES duomenų apsaugos reglamentą. Susisiekite su mumis el. paštu privacy@enersense.com

Kokie asmens duomenys renkami

Lankantis mūsų svetainėje, jūsų kompiuteris automatiškai mums išsiunčia tam tikrus techninius ir kitus duomenis (IP adresą, informaciją apie naršyklės tipą ir apsilankymo šaltinį). Naudodami slapukus taip pat renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine.

Galime tvarkyti ir saugoti šią informaciją:

 • vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis: telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą;
 • klientų atsiliepimus ir kontaktinius duomenis;
 • informaciją, susijusią su mūsų paslaugų naudojimu, pvz., duomenis apie paiešką bei naršymą mūsų svetainėje, slapukus;
 • informaciją apie pomėgius ir profiliavimą;
 • informaciją, susijusią su mūsų paslaugų naudojimu, pvz., duomenis apie paiešką bei naršymą mūsų svetainėje, slapukus;
 • sutikimus ar draudimus, susijusius su tiesiogine rinkodara;
 • bet kokią kitą informaciją, kurios reikia registravimo tikslais.

Asmens duomenų rinkimo tikslas ir teisinis pagrindas

Svetainės lankytojų asmens duomenis renkame ir saugome siekdami pagerinti mūsų paslaugas ir didinti jų efektyvumą bei saugumą.

Asmens duomenis taip pat naudojame paslaugų pardavimo, rinkodaros ir pakartotinės rinkodaros tikslais, taip pat tam, kad galėtume su jumis susisiekti. Duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant plėsti mūsų verslą ir paslaugas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų valdytojo teisėtas interesas arba sutartis pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).

Kaip renkame asmens duomenis: slapukai

Slapukai – tai nedideli teksto failai, kuriuos žiniatinklio serveris išsaugo jūsų įrenginyje. Juos naudojant renkama informacija apie tai, kaip naudojate mūsų svetainę.

Naudodami slapukus tobuliname savo paslaugas bei svetainę ir vykdome tikslinę rinkodarą. Su slapukų, kuriuos nustačius renkami asmens duomenys, naudojimu sutinkate savo noru.

Pasirinkdami slapukų parametrus galite nustatyti tikslus, kuriais galime naudoti renkamus duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad išjungus slapukus gali būti apribotas mūsų svetainės veikimas ir pakenkiama mūsų paslaugų kokybei.

Kaip apsaugome jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis apsaugome aktyviai valdydami riziką ir sumaniai planuodami saugumo priemones.

Užtikriname, kad mūsų svetainė būtų saugi. Prieigos prie mūsų svetainės teises suteikiame tik tinkamai valdydami šį procesą ir užtikriname, kad asmens duomenis tvarkytų tik įgalioti tai daryti tinkamos kvalifikacijos asmenys.

Jei asmens duomenis persiunčiame partneriams, reikalaujame, kad jie tvarkytų bei apsaugotų šiuo duomenis vadovaudamiesi šiomis privatumo nuostatomis ir taikytinais teisės aktais.

Asmens duomenų atskleidimas

Kai įmanoma, asmens duomenis saugome patikimuose Europos duomenų centruose.

Nuolat naudojamės šių paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz.:

 • Google
 • Leadoo
 • Crazy Egg

Kai kurie iš pirmiau nurodytų paslaugų teikėjų gali daryti atsargines duomenų kopijas arba persiųsti duomenis į ES arba EEE nepriklausančias šalis, t. y. į JAV.

Teisės, susijusios su asmens duomenimis

Esame įsipareigoję laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento užtikrindami duomenų subjektų teises, susijusias su renkamais duomenimis. Pagal šį reglamentą duomenų subjektai turi teisę:

 • būti informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su duomenimis;
 • prašyti, kad duomenys būtų ištaisyti;
 • ištrinti duomenis ir būti pamiršti;
 • apriboti duomenų tvarkymą;
 • į duomenų perkeliamumą;
 • prieštarauti, kad būtų tvarkomi jų duomenys;
 • nesutikti, kad jų atžvilgiu būtų vykdomas automatizuotas sprendimų priėmimas.

Rašytinius prašymus reikia siųsti el. pašto adresu dpo@enersense.com

„Enersense Plc“ gali atmesti prašymą arba taikyti pagrįsto dydžio mokestį, jei prašymas akivaizdžiai yra nepagrįstas ar perteklinis arba jei „Enersense Plc“ turi kitų svarių priežasčių atmesti prašymą. „Enersense Plc“ dėl svarių priežasčių gali nepajėgti ištrinti asmens duomenis, kurie turi būti saugomi siekiant laikytis vietos teisės aktų arba išlaikyti audito seką, pavyzdžiui, iki vietinio reikalavimo nagrinėjimo laikotarpio pabaigos. „Enersense Plc“ taip pat gali reikėti saugoti duomenis siekiant laikytis savo sutartinių įsipareigojimų.

Atminkite, kad, jei „Enersense Plc“, tenkindama jūsų prašymą, apsaugo arba ištrina asmens duomenis, bendrovė gali nepajėgti teikti jums paslaugų, kurias norite naudoti, kurias anksčiau užsakėte arba kurių prašėte, taip pat gali nepajėgti teikti jums turinio, kurį norite atsisiųsti ar gauti.

Šių privatumo nuostatų atnaujinimas

„Enersense Plc“ siekia nuolat tobulinti savo svetainę, duomenų apsaugos procesus ir priemones, taip pat plėsti verslą, todėl pasilieka teisę pakeisti šias privatumo nuostatas. „Enersense Plc“ ragina reguliariai peržiūrėti šias privatumo nuostatas.

Laikydamasi taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų, „Enersense Plc“ gali susisiekti su jumis, naudodama kitas naudotojo sąsajas arba surinktus kontaktinius duomenis, kad informuotų apie atnaujinimus, darančius jums reikšmingą įtaką.